Uw zoekacties: Provincie Flevoland
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Deze inleiding beschrijft het tienjarenblok (1947) 1986-1995 (2006) van het archief van de provincie Flevoland.
1.1 Geschiedenis van de provincie Flevoland
1.2 Geschiedenis van het archief
1.3 Verantwoording van de inventaris
0076 Provincie Flevoland
1 Inleiding
1.3 Verantwoording van de inventaris
Het archief van Gedeputeerde Staten (1947) 1986-1995 (2006) is vanaf november 2015 tot en met januari 2016 geïnventariseerd door Doxis Informatiemanagers, in opdracht van de provincie Flevoland. De bewerking is uitgevoerd op het provinciehuis aan de Visarenddreef 1 te Lelystad.
Het archief van Gedeputeerde Staten is in tienjarenblokken verdeeld. Het bewerkte archiefblok (1947) 1986-1995 (2006) betreft het eerste blok na de oprichting van de provincie per 1 januari 1986. Door de Documentaire Informatievoorziening-medewerker (medewerker service E) is een eerdere start gemaakt met het opstellen van een definitieve inventaris op het archiefblok 1986-1995. Daarvoor is op onderdelen al selectie uitgevoerd. Doxis heeft opvolging gegeven aan de eerdere opzet en de archiefbewerkingsopdracht verder uitgevoerd. De provincie Flevoland heeft het archief materieel verzorgd, waarbij oude hechtmiddelen en verpakkingsmateriaal verwijderd of vervangen zijn voor zuurvrij materiaal. Oude dossieromslagen zijn vervangen door nieuwe, zuurvrije omslagvellen.
Om historisch redenen, het oprichtingsjaar van de provincie, is meer dan de provinciale selectielijst aangeeft uit 1986 op bewaren gesteld en zijn veel zaken als een precedent beschouwd. Daarmee zijn er ook onderwerps- en uitvoeringsdossiers met beginjaar 1986 opgenomen, die op basis van provinciale selectielijst wel vernietigd hadden mogen worden.
Bij de instelling van de provincie per 1 januari 1986 is bij wet geregeld dat alle archiefbescheiden, betrekking hebbend op overgaand gebied, naar de provincie Flevoland over zouden gaan. Zo hebben de provincies Overijssel (ca. 30 archiefdozen) en Gelderland bescheiden overgedragen. Ook zijn er andere overheden geweest, die in 1986 lopende dossiers hebben overgedragen. De overheden, waarbij bevoegdheden met de behorende dossiers werden overgedragen, zijn de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Dienst Zuiderzeewerken en Rentambt Oostelijk Flevoland. Het betreft hierbij verschillende onderwerpen die in de inventaris zijn opgenomen met de vermelding van welk overheidsorgaan het is overgedragen.
Het beginjaar 1947 tussen haakjes is van toepassing op een door de Gemeente Urk overgedragen hinderwetvergunning tot het oprichten en houden van een oliebewaarplaats op de Westhavendam. Dit dossier heeft betrekking op de jaren 1947-1979 en is in 1986 overgedragen aan de provincie. Het eindjaar 2004 tussen haakjes heeft betrekking op het dossier Vaststelling van het Meerjarenprogramma Vaarwegen 1994, waarbij de datum van het meest recente stuk het jaar 2004 betreft.
In het kader van de Wet Milieubeheer werden per 1 maart 1993 diverse hinderwetdossiers en dossiers milieubeschermingsgebieden voor grondwater overgedragen aan gemeenten in de provincie. Daarnaast heeft overdracht plaatsgevonden van de dossiers van de Commissie bejaardenoorden Flevoland 1980-1994 van de provincie aan het Rijksarchief Flevoland.
Bij de vergunningen voor objecten en gebouwen is meestal ook de geografische code van vestigingsgemeente vermeld. Voor de provincie Flevoland zijn per gemeente de volgende geografische codes van toepassing:
FL 0034 - Almere;
FL 0303 - Dronten;
FL 0995 - Lelystad;
FL 0171 - Noordoostpolder;
FL 0184 - Urk en
FL 0050 - Zeewolde.
Voor de inventarisindeling is gekozen voor het voor overheidsarchieven gangbare archiefschema:
1. Inleiding en verantwoording;
2. Stukken van algemene aard;
3. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen;
3.1. Organisatie;
3.2. Personeel en
3.3. Taken.
1.4 Openbaarheid
1.5 Aanwijzingen voor de gebruiker
1.6 Bronvermelding
Inventaris
2 Stukken van algemene aard
4 Aanwinsten
Kenmerken
Datering:
(1944) 1986 - 1995 (2006)
Omvang in m.:
69
Auteur toegang:
Provincie Flevoland
Openbaarheid:
Deels openbaar
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS