Uw zoekacties: (Dubbele) Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente...

0707 (Dubbele) Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Flevoland

beacon
 
 
Archiefblokgegevens
Archiefbloknummer: 128
Archiefbloknaam: Burgerlijke Stand Flevoland
Begin-/eindjaar: (1941) 1943 - 1950.
Aanvraaginstructie
De originele archiefstukken, beschreven in deze inventaris, kunnen in de studiezaal van het Rijksarchief Flevoland ter raadpleging worden aangevraagd met de aldaar aanwezige terminals.
nummer toegang:128 (punten ook intikken!)
inventarisnummer:… (dit is het nummer uiterst links van de beschrijving).
Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met de verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijksarchief in Flevoland, het archief B.S. Flevoland 1943 – 1950 inventarisnr. …
VERKORT:
RAFL, B.S. Flevoland 1943 – 1950 inventarisnr. …
Inleiding
Korte geschiedenis van de burgerlijke stand en zijn archieven
Verantwoording van de bewerking
Handdleiding voor de gebruiker van bepaalde archiefbestanddelen
Inventaris
Registers op overlijden
81-82 De Noordoostelijke Polder, 1949-1950.
82 1950 i
0707 (Dubbele) Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Flevoland
Inventaris
Registers op overlijden

81-82 De Noordoostelijke Polder, 1949-1950.
82
1950
Datering:
1950
Reden geen uitleen:
Het inv. nr. is gedigitaliseerd, u kunt het digitaal raadplegen.
Nadere toegang:

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga

Kenmerken

Datering:
(1941) 1943-1950
Omvang in m.:
0,75
Auteur toegang:
Centrale Archief Selectiedienst
Toelichting openbaarheid:
Register van geboorten, huwelijken dan wel geregistreerde partnerschappen en overlijden: resp. 100, 75 en 50 jaar. Grondslag: BW I, art. 17a, lid 2. Per inv. nr. is de datum waarop de openbaarheid vervalt aangegeven. Het gehele archief wordt openbaar per 1 januari 2051.
Auteur:
Centrale Archief Selectiedienst
Openbaarheid:
Deels openbaar