Skip to main content
Uw zoekacties: (Dubbele) Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente...

0788 (Dubbele) Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten, gelegen in de huidige provincie Flevoland

beacon
 
 
Archiefblokgegevens
Archiefbloknummer: 128.4
Archiefbloknaam: Burgerlijke Stand
Begin-/eindjaar: 1971 - 1980.
Aanvraaginstructie
De originele archiefstukken, beschreven in deze inventaris, kunnen in de studiezaal van het Nationaal Archief ter raadpleging worden aangevraagd met de aldaar aanwezige terminals.
Nummer toegang: 128.4 (punten ook intikken!)
Inventarisnummer: … (dit is het nummer uiterst links van de beschrijving).
Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met de verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijksarchief in Flevoland, het archief B.S. Flevoland 1971 - 1980 inventarisnr. …
VERKORT:
RAFL, B.S. Flevoland 1971 - 1980 inventarisnr. …
Inleiding
Korte geschiedenis van de burgerlijke stand en zijn archieven
Verantwoording van de bewerking
Handleiding voor de gebruiker van bepaalde archiefbestanddelen
Inventaris
1. Registers op geboorten
21-30 Openbaar Lichaam ‘Zuidelijke IJsselmeerpolders’, 1971-1980.
23 1973
0788 (Dubbele) Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten, gelegen in de huidige provincie Flevoland
Inventaris
1. Registers op geboorten

21-30 Openbaar Lichaam ‘Zuidelijke IJsselmeerpolders’, 1971-1980.
23
1973
Datering:
1973
Jaar openbaar:
2074

Kenmerken

Datering:
1971-1980
Omvang in m.:
2,25
Toelichting openbaarheid:
Register van geboorten: 100 jaar na geboorte; Register van huwelijken dan wel geregistreerde partnerschappen: 75 jaar en Register van overlijden: 50 jaar. Grondslag: BW I, art. 17a, lid 2. Per inv. nr. is de datum waarop de openbaarheid vervalt aangegeven. Het gehele archief wordt openbaar per 1 januari 2081.
Auteur toegang:
Centrale Archief Selectiedienst
Openbaarheid:
Niet openbaar