Uw zoekacties: Christelijke Zang- en Oratoriumvereniging Stella Maris
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1.1 Christelijke Zang- en Oratoriumvereniging Stella Maris
1024 Christelijke Zang- en Oratoriumvereniging Stella Maris
I Inleiding
1.1
Christelijke Zang- en Oratoriumvereniging Stella Maris
In 1966 werd met de bouw van Lelystad begonnen en in het najaar van 1967 kwamen de eerste inwoners van Lelystad. De samenleving moest nog van de grond af aan worden opgebouwd. Met de komst van de eerste inwoners werden in Lelystad al gauw vele verenigingen opgericht. Er heerste een soort pionierscultuur in de polder. Culturele activiteiten waren in het nieuwe land een bindende factor. Vanaf het begin werd cultuur in Flevoland vooral bevorderd vanuit de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) en zijn voorganger de Directie van de Wieringermeer. De culturele activiteiten waren voor veel inwoners een middel om te wennen aan de nieuwe omgeving.
Een van die verenigingen die al snel werd opgericht was het Christelijke zang- en oratoriumvereniging "Stella Maris" (verder in dit stuk genaamd Stella Maris) gevestigd te Lelystad. Zij is op 13 februari 1969 opgericht als Christelijk Gemengde Zangvereniging. De oprichtingsvergadering vond plaats in gebouw 'Hoek van 't IJ te Lelystad. Er waren slechts "12 dames en 2 heren bij elkaar" volgens de notulen van de oprichtingsvergadering 13 februari 1969. De vereniging is een van de oudste verenigingen van Lelystad. Ze is begonnen met 20 leden en uitgegroeid tot ongeveer 100 leden. Het doel van de vereniging is: "De beoefening en veredeling van de zang in de eerste plaats tot verheerlijking en uitdraging van Gods naam De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. Het houden van repetitieavonden;
b. het organiseren van concerten en het medewerking verlenen waar dat gewenst of gevraagd wordt".
De vereniging heeft leden, jeugdleden, ereleden en donateurs. Het koor is in de provincie Flevoland het enige oratoriumkoor. De vereniging heeft een bestuur welk bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, muziekbibliothecaris en een algemeen adjunct. Het bestuur houdt bestuursvergaderingen en een jaarlijkse algemene vergadering. Daarnaast zijn er ledenvergaderingen waarvan notulen worden gemaakt. Het bestuur brengt elk boekjaar zijn jaarverslag uit. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van tenminste 2 leden, die geen bestuurslid mogen zijn. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. De algemene vergadering behandelt ook de voorstellen, die door het bestuur zijn gedaan. Of die door de leden zijn gedaan. De leden van de vereniging worden voor de algemene vergaderingen opgeroepen.
Op 26 maart 1969 begonnen de repetities onder leiding van dirigent Hal uit Lelystad-Haven. Het eerste optreden van het koor vond plaats op eerste Paasdag in 1970. Naast Stella Maris was er in de beginjaren van Lelystad alleen een Rooms Katholieke Kerkkoor. Daarom werd het koor voor veel gelegenheden gevraagd. Naast bijzondere kerkdiensten werd medewerking verleend aan de dodenherdenking, viering van Bevrijdingsdag, volkskerstzang en polderzangavonden. De financiële situatie van het koor was in de beginjaren moeilijk. Geld voor aanschaf van koorkleding, een nieuwe piano en de komst van een nieuwe dirigent van buiten Lelystad was er nauwelijks. Er werd regelmatig subsidie aangevraagd voor het geven van concerten bij gemeente Lelystad of Provincie Flevoland. Verder kwamen er inkomsten via adverteerders in het blad Nieuwsklanken. Op 15 mei 1976 wordt voor het eerst een echt concert gegeven met orkest en solisten. Naast concerten werd in ziekenhuizen en op kerkelijke bijeenkomsten gezongen en op zangavonden met andere koren. Naast de klassieke koorwerken als missen, cantates en motetten werden verschillende oratoria gezongen. Met het kamerkoor Capella Aequorea werd in 1986 een uitvoering gegeven van deel 1 en 3 van de 'Messiah'. In een half uur waren de gratis de 600 gratis kaarten voor deze uitvoering uitgegeven. Vanwege dit succes werd in 1988 een uitvoering gegeven van het complete werk. Onder leiding van dirigent Kaper werden twee grammofoonplaten gemaakt. Tevens werd meegewerkt aan een TV opname van de NCRV in 1988. Vanaf deze periode richtte het koor zich volledig op het geven van concerten. In 1990 werd voor het eerst in Flevoland de Johannes Passion van Bach uitgevoerd. De statuten van de vereniging werden op 15 november 1978 geheel gewijzigd vastgesteld. De reden was dat op 26 juli 1976 boek 2 (Rechtspersonen) van het Rechtswetboek in werking trad.
Met de wijziging van de statuten kreeg het koor de naam Christelijke Zang- en Oratoriumvereniging Stella Maris. De reden voor deze naamswijziging was, dat bij jaarlijkse uitvoeringen ook kleine klassieke koorwerken werden gezongen, al dan niet met orkestbegeleiding en met medewerking van solisten. Er werd op 12 februari 1994 ter ere van het 25 jarig bestaan een jubileumconcert gehouden in het stadhuis van Lelystad.
Met de Koninklijke Bond van Christelijke Zang- en Oratoriumverenigingen (KCZB) was er regelmatig correspondentie. Deze bond is een belangenorganisatie voor zangverenigingen. Partituren werden in het verleden gehuurd bij de KCZB en/of zelf gekopieerd. Verder was er contact met adverteerders in het verenigingsblad Nieuwsklanken en diverse subsidiegevers waaronder de provincie en gemeente.
Verder werd er ook samengewerkt met diverse koren.
1.3 Geschiedenis van het archief
1.4 Aanwijzingen voor de gebruiker
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1969-2000
Toelichting openbaarheid:
Inv. nr. 6 openbaar per 01-01-2021. Gehele archief per 1 januari 2021 openbaar.
Omvang in m.:
1
Auteur toegang:
Hoek, C.
Auteur:
Hoek, C.
Openbaarheid:
Deels openbaar
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS