13 september 2022

Vandaag is het openbaarheidsdag. Er worden archiefstukken beschikbaar die tot nu niet of slechts beperkt konden worden ingezien. Daar zitten ook deze keer weer hele bijzondere stukken tussen die  tot de verbeelding spreken, zoals dossiers van de Zuiderzeesteunwet, maar ook prachtig opgetekende processen-verbaal van de rijkspolitie posten in Flevoland in het jaar 1946.

Zo kunnen vanaf vandaag bijvoorbeeld de proces-verbalen die in 1946 op Urk zijn opgemaakt worden ingezien. Het betreft 145 verbalen, opgemaakt door Evert Jan Mandemaker en Jacob Hendrik van der Bent, hulp-marechaussee tevens onbezoldigd rijksveldwachter. 

Erg sprekend is proces-verbaal 63, dat de verkoop van vers brood voor 10 uur ’s ochtends behandelt. Duik in het verleden zodra de coronamaatregelen het weer toelaten en kom langs in de studiezaal van Het Flevolands Archief om de mooiste verhalen te ontdekken.

Lijst openbaar gekomen archieven en inventarisnummers 2022