02 juni 2022

Vanaf 17 maart tot en met 1 juli worden verschillende van onze collecties buitenshuis gedigitaliseerd. Ze zijn dan niet beschikbaar voor raadpleging. Het gaat om de volgende collecties:

  • 0717 Dienst der Zuiderzeewerken, inventarisnummers 2950 - 4359
  • 1013 Dienst der Droogmaking Schouwen-Duiveland, inventarisnummers 1 - 3
  • 1014 Directie Zuiderzeewerken van de Rijkswaterstaat, inventarisnummers 1 - 436
  • 1015 Dienst der Zuiderzeewerken, inventarisnummers 1 - 172
  • 1023 Staatscommissie inzake hooge waterstanden in verband met de afsluiting Zuiderzee, inventarisnummers 1 - 18
  • 0714 Directie van het Openbaar Lichaam De Wieringermeer (De IJsselmeerpolders), inventarisnummers 1 - 1189