06 februari 2019

De dossiers van aanvragers van bijstand in het kader van de Zuiderzeesteunwet geven een uniek inkijkje in hun leven. Je nieuwsgierigheid wordt vanaf de eerste documenten geprikkeld, maar vaak leveren de dossiers meer vragen dan antwoorden op. Zo ook bij vissersknecht Willem Tukker uit Vollenhoven.

Zijn dossier begint in 1927 als hij vanwege slechte visvangst in nood komt. Deze steun aanvraag wordt afgewezen, want hij is geen belanghebbende.
In maart 1932 probeert hij het nogmaals, maar hij komt nog steeds niet in aanmerking. Vreemd genoeg krijgt hij datzelfde jaar op zijn verzoek in mei wel hulp bij het zoeken naar werk.
Hij solliciteert naar de baan van dekmatroos. In zijn brief is terug te lezen dat hij zich omschrijft als iemand met geruime ervaring in het zeemansvak,  dat  hij vrij is van sterke drank en de beste getuigschriften kan overleggen. Helaas krijgt hij deze baan niet vanwege grote belangstelling.

Ondertussen blijft Willem op de vissersschuit van zijn vader werken. Hij solliciteert herhaaldelijk als brugwachter, sluisknecht en kantonnier (dagelijks onderhoud wegen en sluizen). Uiteindelijk krijgt hij in 1937 een baan als hulpsluisknecht te Terneuzen.
Voor het overbrengen van zijn inboedel, voor reiskosten van zijn gezin en voor nieuwe vloerbedekking en gordijnen is fl. 118,00 nodig en dat heeft Willem moeten lenen.  Deze schuld is zeer bezwarend voor Willem, omdat er gezinsuitbreiding wordt verwacht. Het aflossen van de schuld zal langdurig zijn.
Zijn werkgever, Rijkswaterstaat, dient een aanvraag in voor een bijdrage in de verhuiskosten. Dit verzoek wordt afgewezen omdat Willem nu opeens geen belanghebbende meer is.

Een vreemd einde van dit dossier. Welke keuzes zijn er door de commissie gemaakt en hoe zou het verder met Willem en zijn gezin in Terneuzen zijn gegaan? Er blijven nog veel vragen over.

 

De Zuiderzeesteunwet?

Het afsluiten en droogmaken van de Zuiderzee ging ten koste van de visserij op de Zuiderzee. Hierdoor raakte veel mensen hun baan kwijt. Voor deze mensen werd de Zuiderzeesteunwet in het leven geroepen. Men kan hier geld of hulp krijgen om van te leven. Een ieder die dacht hier in aanmerking voor te komen (zogeheten belanghebbende) kan een aanvraag indienen. Een nieuwe berg papierwerk is begonnen. Van elke aanvraag wordt een dossier bij gehouden. Deze dossiers zijn bewaard gebleven en geven nu een unieke inkijk in het leven van deze mensen.