01 mei 2019

Omdat de overheid steeds digitaler gaat werken, moet er voor gezorgd worden dat de digitale informatie duurzaam bewaard wordt. Dit kan door middel van het e-Depot. Het e-Depot is een initiatief van het Nationaal Archief en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Regionaal Historische Centra.
Met onze aansluiting op 20 december bereikt het traject van aansluiting op het e-Depot zijn voltooiing. Het Flevolands Archief kan daarmee de digitale archieven van zijn aangesloten overheden (met daarin onder andere vergunningen en notulen van raadsvergaderingen) duurzaam opslaan en vindbaar maken voor de toekomst. Het gaat niet alleen om zogenaamde “digital born” archieven, maar ook om papieren archieven die Het Flevolands Archief digitaliseert.