02 januari 2019

Aan het begin van ieder nieuw kalenderjaar vervalt de beperking van de openbaarheid van sommige archieven en archiefstukken. De informatie in deze archieven is dan toegankelijk voor onderzoekers, journalisten en publiek. Er zijn onder andere dossiers openbaar geworden van het archief van de Rijksdienst ter uitvoering van de Zuiderzeesteunwet, uitvoeringsdossiers.

Omdat een beperking van openbaarheid vaak wordt vastgelegd voor 100, 75, 50 of 20 jaar, betreft het vooral stukken met als eindjaar 1918, 1943, 1968 en 1998. Voor de dossiers van de Rijksdienst ter uitvoering van de Zuiderzeesteunwet, uitvoeringsdossiers geldt een openbaarheidstermijn van 110 jaar na geboorte van de jongste persoon in het dossier. Iedereen kan vanaf 2 januari 2019 ook deze historische bronnen van Het Flevolands Archief raadplegen.