Skip to main content

Nieuwe collecties online

21 november 2023

Onlangs hebben wij de inventarissen van verschillende nieuwe collecties online gezet en enkele bestaande collecties online aangevuld. Je kunt nu online de inventarissen van deze collecties doorzoeken. Het gaat om de volgende collecties:

 • 9       H. Norbertusparochie van Oostelijke Flevoland en Noord-Veluwe
 • 10     Vogelvereniging Avifauna Lelystad
 • 78     Het Flevolands Archief, bibliotheek
 • 84     Algemene Sport Vereniging Dronten (ASVD-OMNI)
 • 106   Dienst der Zuiderzeewerken, kunstwerken in de Wieringermeer
 • 138   Stichting Zuiderzeemeermin
 • 141   Stichting Project Historie Rijksseruminrichting en rechtsopvolgers
 • 150   Berman, J.C.
 • 151   Nederlandse Christen Vrouwen Bond en de Passage: Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, gewest Flevoland
 • 178   Tellegen, F, bibliotheek
 • 180   Gemeente Lelystad, foto's en negatieven
 • 205   Federatie van Volkstuinders in Oostelijk Flevoland
 • 246   Directie van de Wieringermeer, Technische Tekeningen Boerderijen
 • 272   Stichting 'T Winkeltje Kre-Aktief Dronten
 • 370   Prentbriefkaarten Zuiderzeewerken
 • 498   Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, film
 • 499   Rijksarchief in de provincie Flevoland, video
 • 516   Gemeente Zeewolde, geluidsbanden openbare raadsvergaderingen
 • 903   Verzameling F. Breekveldt
 • 957   Nederlandse Christen Vrouwen Bond en de Passage: Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging, afdeling Lelystad
 • 979   Polman, G.K.R., bibliotheek
 • 1051 Christelijke woningbouwvereniging 'De Opdracht', Lelystad

Ander nieuws