Het Flevolands Archief bewaart het geheugen van de provincie Flevoland in archieven en verschillende collecties. In Het Flevolands Archief vindt u tekeningen, foto's, kranten, boeken en archieven over de geschiedenis van Flevoland.De fotocollectie Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en rechtsvoorgangers, foto's, 1916-1991, bestaat uit foto’s die door, of in opdracht van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en de Directie van de Wieringermeer gemaakt zijn.

Deze foto’s geven een uniek beeld van de werkzaamheden bij het droogmaken en ontginnen van de polders. Ook krijgen we een inkijkje in het leven in de Wieringermeer, Noordoostpolder en de Oostelijke en Zuidelijke Flevopolder en in plaatsen aan de voormalige Zuiderzee. De collectie bevat niet alleen foto’s uit Flevoland, ook andere delen van het land, zoals Zeeland zijn vertegenwoordigd. De RIJP beschreef de foto’s met termen die voor hun bedrijfsvoering duidelijk waren. Extra informatie over de gebeurtenissen en mensen op de foto’s is hierdoor voor ons verdwenen. Door toevoegen van deze gegevens kunt u helpen om deze foto’s beter toegankelijk en raadpleegbaar te maken.

Als blijk van waardering voor uw werk aan ons project geven wij bij het behalen van 2000 punten een kleine prijs weg, bij 3500 punten is dit een grote prijs.