Skip to main content
Uw zoekacties: Gemeente Lelystad, kadastrale leggers

0521 Gemeente Lelystad, kadastrale leggers

beacon
 
 
Inventaris
1-2 Kadastrale legger van Oostelijk Flevoland, 1963-1969.
0521 Gemeente Lelystad, kadastrale leggers
Inventaris
1-2
Kadastrale legger van Oostelijk Flevoland, 1963-1969.
Datering:
1963-1969
NB:
Het betreft hier kadastrale leggers inzake de uitgifte van grond in erfpacht aan derden door het Rijk, zijnde de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders.
NB De titelpagina luidt: ‘Bewaring van Hypotheken, het Kadaster en Scheepsbewijzen te Zwolle. Gemeente Oostelijk Flevoland’. Kadaster nr. 84.
NB In beide delen staat op het schutblad geschreven: ‘Vernieuwd, zie ordners 12/3-‘73’, gevolgd door een paraaf.
Omvang:
2 delen

Kenmerken

Datering:
1963-1969
Auteur:
Engbers, K.A.M.