Skip to main content
Uw zoekacties: Consulentschappen op het gebied van het natuurbehoud en de o...

0952 Consulentschappen op het gebied van het natuurbehoud en de openluchtrecreatie in de provincie Flevoland

beacon
 
 
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Andere toegang
Aanvraaginstructie
Citeerwijze
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging
Aanvullingen
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
Verwant materiaal
Bewaarplaats van originelen

Beschikbaarheid van kopieën
Afgescheiden archiefmateriaal

Verwante archieven
Publicaties
Noten
1. Openluchtrecreatie; een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein openluchtrecreatie in de periode 1945-1996 (Den Haag 1998).
2. Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17555, nr. 33.
3. Ook de functie van Hoofd van de Landinrichtingsdienst werd opgeheven. Deze werd vervangen door een Inspecteur Landinrichting.
4. Beleidsvoornemen met betrekking tot het apparaat van de directie Natuur, Milieu en Faunabeheer, de directie Openluchtrecreatie en het Staatsbosbeheer in de provincies, 8 februari 1984, O&E 84/62.
5. Brief van de Secretaris-generaal aan de directeuren van het Ministerie van Landbouw en Visserij van 23 december 1986, met kenmerk K 5395.
6. Staatsalmanak 1989, S12.
7. Met rede gekaveld; een institutioneel onderzoek naar taken en handelingen van actoren op het terrein van de landinrichting, 1945-1993 (Den Haag 2000).
8. Beleidsbesluit voor de vestigingsplaatsen van de LNV regionale beleidsdirecties en de regiokantoren van de Dienst Uitvoering Regelingen, 30 juni 1994, PBV 94380.
9. Natuur- en landschapsbeheer en relatienotabeleid; een institutioneel onderzoek naar taken en handelingen van actoren op de beleidsterreinen natuur- en landschapsbeheer ( I 945-) en relatienotabeleid (1974-) (Den Haag 2006) 16-17.
10. Openluchtrecreatie; een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein openluchtrecreatie in de periode 1945-1996 ( Den Haag 1998).
11. Besluit tot uitvoering van het beleidsvoornemen tot reorganisatie van de hoofddirectie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie en van de directie Faunabeheer, 30 maart 1984, O&E 84/229
12. Openluchtrecreatie; een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein openluchtrecreatie in de periode 1945-1996 (Den Haag 1998).
13. Besluit tot uitvoering van het beleidsvoornemen met betrekking tot de overdracht van taken en personeel van de hoofdafdeling Sport- en Beroepsvisseriij van de directie van de Visserijen aan de directie Openluchtrecreatie, 12 juli 1985, O&E 85/437
14. Besluit tot uitvoering van de het beleidsvoornemen met betrekking tot de organisatie van de centrale eenheden van de directie Openluchtrecreatie, 12 juli 1985, O&E 85/438
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1984-1994
Omvang in m.:
0,375
Auteur toegang:
Doc-Direkt
Auteur:
Doc-Direkt
Openbaarheid:
Openbaar