Skip to main content
Uw zoekacties: Gemeente Dronten, Gemeenschapscentrum De Meerpaal

0955 Gemeente Dronten, Gemeenschapscentrum De Meerpaal

beacon
 
 
Geschiedenis van gemeenschapscentrum De Meerpaal te Dronten
In het kader van de ontwikkeling van het plattelandsgebied van de polder Oostelijk Flevoland bestaat in de centraal gelegen plaats Dronten behoefte aan een accommodatie, waarin het gemeenschapsleven gelegenheid zou vinden zich te ontplooien.
Deze accommodatie - gemeenschapscentrum genoemd - dient:
- geschikt te zijn voor het houden van congressen, beurzen, tentoonstellingen, vergaderingen, markt, het geven van concerten, toneeluitvoeringen, bioscoop en voor het beoefenen van zaalsporten zoals volleybal, basketbal, zaalhandbal, korfbal en tennis;
- een café-restaurant te omvatten, hetwelk qua opzet tevens mogelijkheden zal kunnen bieden voor het bedienen van grote aantallen personen;
- ook in de toekomst bij een omvangrijker bevolking en een toenemende vrije tijd in de alsdan bestaande behoefte te voorzien;
- relatief goedkoop te zijn.
Op basis van dit programma van eisen wordt door het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" - te beschouwen als voorloper van de gemeente - opdracht verstrekt tot het maken van een ontwerp voor een gemeenschapscentrum te Dronten aan het Architecten- en ingenieursbureau F. van Klingeren te Amsterdam.
Het door dit architectenbureau vervaardigde ontwerp ging van de gedachte uit, dat het gemeenschapscentrum moest worden gezien als een overdekte voorzetting van het marktplein, waaraan het gesitueerd was. Op dit marktplein zou het merendeel van de hiervoor omschreven activiteiten (in de open lucht) kunnen plaatsvinden, ware het niet, dat de klimatologische omstandigheden in ons land zulks vrijwel onmogelijk maken.
De architect heeft gemeend binnen een glazen ommuring en een dak als het ware een groot overdekt marktplein te moeten maken. Het grootste deel van de oppervlakte wordt ingenomen door een ietwat verdiept liggend plein, dat mogelijkheden biedt voor allerlei vormen van gebruik als binnensporten, markt, beurs, massale bijeenkomsten als kerkdiensten, carnaval enz. Grotendeels in open verbinding met dit plein zijn meer op een bepaald doel gerichte ruimten als een theater, een kegelbaan, een bar, een caféterras, een restaurant en foyer zodanig geplaatst dat zij in combinatie met elkaar en met het grote plein kunnen worden benut.
De stichtingskosten van het gemeenschapscentrum hebben rond fl. 3.200.000,-- bedragen. Wanneer bedacht wordt, wat de kosten geweest zouden zijn om de vele en gevarieerde in het gemeenschapcentrum mogelijke activiteiten afzonderlijk te huisvesten, kan het complex als relatief goedkoop worden betiteld.
Voor de exploitatie van het gemeenschapscentrum is een stichting opgericht, in het bestuur waarvan zeven inwoners van Oostelijk Flevoland zitting hebben. De tekorten van de stichting worden gedurende de aanloopperiode gedekt door het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders".
Bestuursvorm van de Stichting De Meerpaal - Stichting
Bestuursvorm van de Stichting De Meerpaal - Meerpaalraad
Verantwoording van de inventarisatie
Het archief van De Meerpaal maakt deel uit van het archief van de gemeente Dronten en kan derhalve toegevoegd worden aan de inventaris van de gemeente Dronten, op het moment dat dit archief ook is geïnventariseerd.
Deze inventarisatie is gedaan in opdracht van de Stichting Digitale Catalogus Flevoland in het kader van een deelproject van Jong Cultureel Erfgoed voor Erfgoed Bereikbaar 2002. Op het moment dat is gekozen voor dit archief staat De Meerpaal enorm in de belangstelling, omdat het gebouw eind 2002 is afgebroken en er een geheel nieuw gebouw zal worden gebouwd.
De begindatum van het beschreven archief is 1963, het jaar waarin de voorbereidingen zijn gestart voor de bouw van De Meerpaal en loopt tot en met 1986, het jaar waarin De Meerpaal grondig werd verbouwd.
Het archief was niet gesplitst in te bewaren en te vernietigen stukken.
De totale omvang van het archief bedroeg 6 m1, hiervan is circa 1,5 m1 vernietigd.
Het proces-verbaal van vernietiging is aan deze inventaris toegevoegd en is tevens opgeborgen in het archief van de gemeente Dronten.
De vernietiging van stukken heeft plaatsgevonden met behulp van de "leidraad voor de selectie op vernietiging van archiefbescheiden van gemeentelijke organen, de zgn. Brabantse Lijst".
De materiële toestand van het archief is goed te noemen.
Het archiefmateriaal is opgeborgen in zuurhoudende archiefmappen en -dozen, tevens is veelvuldig gebruik gemaakt van metalen hechtmechanismen, tijdens het ompakken worden deze vervangen door zuurvrije archiefmappen en -dozen en kunststof hechtmechanismen.
Bronnen
Archief van De Meerpaal
Boek "Dronten Nieuwe gemeente in nieuw land", samengesteld door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Zwolle, staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1972
Fotocollectie van de gemeente Dronten
Digitale Catalogus Flevoland: www.flevolandbovenwater.nl

Kenmerken

Datering:
(1960) 1963-1986 (1987)
Auteur:
Lankamp-Tolsma, L.C.M.
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.