Skip to main content
Uw zoekacties: Gemeente Urk
0736 Gemeente Urk
beacon
 
 
Geschiedenis van de archiefvormer
In deze inventaris is het archief van de gemeente Urk over de periode 1814-1995 beschreven.
Voor een historische inleiding inzake de gemeente Urk, zie de inleiding op de archieven van de gemeente Urk over de periode 1812-1949 en 1950-1960. * 
De archieven van de gemeente Urk over de periode 1812-1949 en 1950-1960 berusten in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van de gemeente Urk bij het Erfgoedcentrum Nieuw Land te Lelystad. Beide archieven staan daar bekend onder collectienrs.: 734 en 735.
Geschiedenis van het archief
In 1992-1993 is door F.J.C. van der Maden het archief van de gemeente Urk over de periode 1812-1949 (1955) bewerkt in het kader van zijn stage bij het Rijksarchief in de provincie Flevoland. In september 1992 is ca. 25 m. aan archiefbescheiden verhuisd van de gemeente Urk naar het Rijksarchief in de provincie Flevoland, om zo de bewerking te faciliteren. Na enkele aanvullingen is het in totaal ca. 40 meter aan archiefbescheiden bewerkt door Van der Maden. * 
In 2003-2004 is door W.F. Hildebrand het archief van de gemeente Urk over de periode (1942) 1950-1960 (1976) bewerkt in het kader van zijn opleiding Voortgezette Vorming Archiefbeheer. In september 2003 is ca. 11 m. aan archiefbescheiden verhuisd van de gemeente Urk naar het provinciehuis te Lelystad, om zo de bewerking te faciliteren. * 
In 2013 zijn de twee archieven van de gemeente Urk over de periode 1812-1949 en 1950-1960 formeel overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats van de gemeente Urk, zijnde het Erfgoedcentrum Nieuw Land te Lelystad.
Ten tijde van de formele overbrenging van beide archieven berusten er echter meer archieven van de gemeente Urk in de depots van het Erfgoedcentrum Nieuw Land. Het betreft hier de volgende archieven:
1. Gemeente Urk, begrotingen, rekeningen en grootboeken, z.j., omvang: 10,125 m. (81 dozen);
2. Gemeente Urk, na 1960, omvang: 2,375 m. (19 dozen);
3. Gemeente Urk, aanvullingen SSA, z.j., omvang: 0,875 m. (7 dozen);
4. Gemeente Urk, aanvullingen, z.j., omvang: 0,875 m. (7 dozen);
5. Gemeente Urk, niet geïnventariseerd, vóór 1950, omvang: 0,25 m. (2 dozen);
6. Gemeente Urk, aanvullingen 1860-1870, betreft ingekomen stukken en raadsvergaderingen, omvang: 0,25 m. (2 dozen);
7. Gemeente Urk, mandaten, z.j. omvang: 1,25 m. (10 dozen);
8. Gemeente Urk, grootboeken en kadastrale leggers, z.j., omvang: 5 m. (ca. 7 dozen en 14 brede formaten);
9. Rekeningen, z.j., omvang: 0,25 m. (2 dozen);
10. Grootboek, 1957-1962, omvang: 0,75 m. (6 dozen);
11. Registratie Visvaartuigen UK1-UK221 en L00, z.j., omvang: 0,375 m. (3 dozen) en
12. Begraafplaatsregisters Urk, z.j., omvang: 0,375 m. (3 dozen).
Het is niet precies bekend hoe deze twaalf archiefgedeelten terecht zijn gekomen in de depots van het Erfgoedcentrum. De gemeentearchivaris van de gemeente Urk, drs. K.A.M. Engbers MA, heeft het vermoeden dat bij de bewerkingen in 1992-1993 en 2003-2004 niet alle bewerkte archieven zijn opgenomen in de gemeentelijke archiefbewaarplaats of zijn geretourneerd naar de gemeente Urk dan wel zijn vernietigd. Vermoedelijk zijn de bewerkte archieven achter gebleven in de depots van het voormalige Rijksarchief in de provincie Flevoland c.q. de Provincie en in 2004 bij de inhuizing in het gebouw van het Erfgoedcentrum Nieuw Land hiernaar toe verhuisd. In 2012 zijn de begraafplaatsregisters de facto overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats, dit naar aanleiding van een inspectiebezoek van de gemeentearchivaris.
Bij een rondgang door de depots van het Erfgoedcentrum Nieuw Land in de periode 2014-2015 zijn de zojuist beschreven twaalf archieven aangetroffen en beschreven in het collectiebeheersysteem als collectienummers 736 (nrs. 1-11) en 454 (nr. 12). De verklaring voor de verschillende collectienummers is eenvoudig, namelijk de verschillende fysieke locatie in de depots.
Verantwoording van de inventarisatie
Omvang en periode
Ordening
Selectie ter vernietiging
Materiële verzorging
Openbaarheid
Citeerwijze

Kenmerken

Datering:
1814-1995
Omvang in m.:
10,875
Auteur toegang:
Engbers, K.A.M. en L. Kutschruiter-Loman
Auteur:
Engbers, K.A.M. en L. Kutschruiter-Loman
Openbaarheid:
Openbaar