Skip to main content
Uw zoekacties: Dienst der Zuiderzeewerken en Directie van het Openbaar Lich...

0737 Dienst der Zuiderzeewerken en Directie van het Openbaar Lichaam De Wieringermeer, bestekken resp. 1930-1935 en 1937-1939

beacon
 
 
Inleiding
1.1 Overbrenging van het archief
1.2 Omvang en materiële verzorging
1.3 Openbaarheid
Inventaris
Inventaris van het archief van de Directie van het Openbaar Lichaam De Wieringermeer, 1937-1939
36 Bestek Nº. W 27, Dienst 1939. Bestek en voorwaarden voor het aanleggen van een gewalste verharding voor een nieuw te maken dwarsweg, lang ± 1.650 m. in Sectie J van de Wieringermeer; voor het verbreden van de verharding van de Klieverweg, lang ± 3.900 m., in Sectie J van de Wieringermeer, en voor het uitvoeren van bijkomende werken, 1939.
0737 Dienst der Zuiderzeewerken en Directie van het Openbaar Lichaam De Wieringermeer, bestekken resp. 1930-1935 en 1937-1939
Inventaris
Inventaris van het archief van de Directie van het Openbaar Lichaam De Wieringermeer, 1937-1939
36
Bestek Nº. W 27, Dienst 1939. Bestek en voorwaarden voor het aanleggen van een gewalste verharding voor een nieuw te maken dwarsweg, lang ± 1.650 m. in Sectie J van de Wieringermeer; voor het verbreden van de verharding van de Klieverweg, lang ± 3.900 m., in Sectie J van de Wieringermeer, en voor het uitvoeren van bijkomende werken, 1939.
Datering:
1939
Omvang:
1 omslag
NB:
Met een nota van inlichtingen, een blanco inschrijvingsbiljet en één tekening.
NB Besteding d.d. 6 juni 1939 te Alkmaar.
NB Met een onderhandse overeenkomst voor het maken van slijtlagen van koudasfalt op gewalste wegen in de Wieringermeer (nieuwe dwarsweg; Klieverweg; bruggen Sluitgatweg, Noorderkwelweg en Zeugweg; en opritten brug Oosterkwelweg over de Waterkaaptocht), gesloten tussen de Directie van de Wieringermeer en N.V. De Geruischlooze Weg te Heemstede, d.d. 8 juli 1939. Van de laatste twee pagina's (pag. 7 en 8) zijn twee exemplaren aanwezig: een met datering 25 mei 1939 en een met datering 8 juli 1939.

Kenmerken

Datering:
1930 - 1939
Omvang in m.:
0,25
Auteur toegang:
Engbers, K.A.M.
Auteur:
Engbers, K.A.M.
Openbaarheid:
Openbaar