Skip to main content
Uw zoekacties: (Dubbele) Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente...
0788 (Dubbele) Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten, gelegen in de huidige provincie Flevoland
beacon
 
 
Archiefblokgegevens
Archiefbloknummer: 128.4
Archiefbloknaam: Burgerlijke Stand
Begin-/eindjaar: 1971 - 1980.
Aanvraaginstructie
De originele archiefstukken, beschreven in deze inventaris, kunnen in de studiezaal van het Nationaal Archief ter raadpleging worden aangevraagd met de aldaar aanwezige terminals.
Nummer toegang: 128.4 (punten ook intikken!)
Inventarisnummer: … (dit is het nummer uiterst links van de beschrijving).
Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met de verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijksarchief in Flevoland, het archief B.S. Flevoland 1971 - 1980 inventarisnr. …
VERKORT:
RAFL, B.S. Flevoland 1971 - 1980 inventarisnr. …
Inleiding
Korte geschiedenis van de burgerlijke stand en zijn archieven
Verantwoording van de bewerking
Handleiding voor de gebruiker van bepaalde archiefbestanddelen
Inventaris
2. Registers op huwelijken en echtscheidingen
71-81 Urk, 1971-1980.
81 1980
0788 (Dubbele) Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten, gelegen in de huidige provincie Flevoland
Inventaris
2. Registers op huwelijken en echtscheidingen

71-81 Urk, 1971-1980.
81
1980
Datering:
1980
NB:
Er zijn latere vermelding van aktes 2 en 63.
Jaar openbaar:
2056

Kenmerken

Datering:
1971-1980
Auteur toegang:
Centrale Archief Selectiedienst
Toelichting openbaarheid:
Register van geboorten: 100 jaar na geboorte; Register van huwelijken dan wel geregistreerde partnerschappen: 75 jaar en Register van overlijden: 50 jaar. Grondslag: BW I, art. 17a, lid 2. Per inv. nr. is de datum waarop de openbaarheid vervalt aangegeven. Het gehele archief wordt openbaar per 1 januari 2081.
Omvang in m.:
2,25
Auteur:
Centrale Archief Selectiedienst
Openbaarheid:
Niet openbaar