Skip to main content
Uw zoekacties: (Dubbele) Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente...

0788 (Dubbele) Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten, gelegen in de huidige provincie Flevoland

beacon
 
 
Archiefblokgegevens
Archiefbloknummer: 128.4
Archiefbloknaam: Burgerlijke Stand
Begin-/eindjaar: 1971 - 1980.
Aanvraaginstructie
De originele archiefstukken, beschreven in deze inventaris, kunnen in de studiezaal van het Nationaal Archief ter raadpleging worden aangevraagd met de aldaar aanwezige terminals.
Nummer toegang: 128.4 (punten ook intikken!)
Inventarisnummer: … (dit is het nummer uiterst links van de beschrijving).
Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met de verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijksarchief in Flevoland, het archief B.S. Flevoland 1971 - 1980 inventarisnr. …
VERKORT:
RAFL, B.S. Flevoland 1971 - 1980 inventarisnr. …
Inleiding
Korte geschiedenis van de burgerlijke stand en zijn archieven
Verantwoording van de bewerking
Handleiding voor de gebruiker van bepaalde archiefbestanddelen
Inventaris
Tienjarentafels pdf, 1812-1971.
- Tienjarentafels overledenen Noordoostpolder, juli 1962-1980
Erfgoedstuk
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1100
Records 1101 t/m 1200
Records 1201 t/m 1300
Records 1301 t/m 1400
Records 1401 t/m 1500
Records 1501 t/m 1600
Records 1601 t/m 1700
Records 1701 t/m 1800
Records 1801 t/m 1900
Records 1901 t/m 2000
Records 2001 t/m 2100
Records 2101 t/m 2200
Records 2201 t/m 2300
Records 2301 t/m 2400
Records 2401 t/m 2500
Records 2501 t/m 2600
Records 2601 t/m 2700
Records 2701 t/m 2800
Records 2801 t/m 2900
Records 2901 t/m 3000
Records 3001 t/m 3100
Records 3101 t/m 3200
Records 3201 t/m 3300
Records 3301 t/m 3400
Records 3401 t/m 3500
Records 3501 t/m 3600
Records 3601 t/m 3700
Records 3701 t/m 3800
Records 3801 t/m 3900
Records 3901 t/m 4000
Records 4001 t/m 4100
Records 4101 t/m 4200
Records 4201 t/m 4300
Records 4301 t/m 4400
Records 4401 t/m 4500
Records 4501 t/m 4600
Records 4601 t/m 4700
Records 4701 t/m 4800
Records 4801 t/m 4900
Records 4901 t/m 5000
Records 5001 t/m 5100
Records 5101 t/m 5200
Records 5201 t/m 5300
Records 5301 t/m 5400
Records 5401 t/m 5500
Records 5501 t/m 5600
Records 5601 t/m 5700
Records 5701 t/m 5800
Records 5801 t/m 5900
Records 5901 t/m 6000
Records 6001 t/m 6100
Records 6101 t/m 6200
Records 6201 t/m 6300
Records 6301 t/m 6400
Records 6401 t/m 6500
Records 6501 t/m 6600
Records 6601 t/m 6700
Records 6701 t/m 6800
Records 6801 t/m 6900
Records 6901 t/m 7000
Records 7001 t/m 7100
Records 7101 t/m 7200
Records 7201 t/m 7300
Records 7301 t/m 7387
- Tienjarentafels overledenen Urk, 1812-1980
Erfgoedstuk
0788 (Dubbele) Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten, gelegen in de huidige provincie Flevoland
Inventaris

Tienjarentafels pdf, 1812-1971.
-
Tienjarentafels overledenen Urk, 1812-1980
Erfgoedstuk
Datering:
1812-1980
Omvang:
1 digitaal document
NB:
Openbaar tot en met 1973.
BURGERLIJKE STAND
GEMEENTE URK OVERLEDENEN 1812 – 1979 openbaar tot en met 1972 Tienjarentafels Samengesteld maart 2015 Bijgewerkt februari 2023
0706-0707-0786-0787-0788_Overledenen gemeente Urk
2
Inhoud
Overledenen 1812 - 1819 6 Overledenen 1820 – 1829 10 Overledenen 1830 – 1839 16 Overledenen 1840 – 1849 22 Overledenen 1850 - 1859 31 Overledenen 1860 – 1869 39 Overledenen 1870 - 1879 52 Overledenen 1880 – 1889 65 Overledenen 1890 - 1899 81 Overledenen 1900 - 1909 98 Overledenen 1910 - 1919 114 Overledenen 1920 - 1929 128 Overledenen 1930 - 1939 138 Overledenen 1940 - 1949 150 Overledenen 1950 - 1959 165 Overledenen 1960 – 1969 175 Overledenen 1970 – 1979 openbaar tot en met 1972 182
Collectienummer: 706 Registers van de Burgerlijke Stand van Urk 1812-1942 Inventarisnummers: 58 - 114 Register van overlijdens van Urk 1812-1942
58: 1812
74: 1902
90: 1918
106: 1934
59: 1814 t/m 1859
75: 1903
91: 1919
107: 1935
60: 1860 t/m 1988
76: 1904
92: 1920
108: 1936
61: 1889
77: 1905
93: 1921
109: 1937
62: 1890
78: 1906
94: 1922
110: 1938
63: 1891
79: 1907
95: 1923
111: 1939
64: 1892
80: 1908
96: 1924
112: 1940
65: 1893
81: 1909
97: 1925
113: 1941
66: 1894
82: 1910
98: 1926
114: 1942
67: 1895
83: 1911
99: 1927
68: 1896
84: 1912
100: 1928
69: 1897
85: 1913
101: 1929
70: 1898
86: 1914
102: 1930
71: 1899
87: 1915
103: 1931
72: 1900
88: 1916
104: 1932
73: 1901
89: 1917
105: 1933
0706-0707-0786-0787-0788_Overledenen gemeente Urk
3
Collectienummer: 707 Registers van de Burgerlijke Stand van Urk 1943-1950 Inventarisnummers: 83 - 91 Register van overlijdens van Urk 1943-1950
83: 1943 84: 1944 85: 1945, 01 - 62 86: 1945, 63 - 85 87: 1946
88: 1947 89: 1948 90: 1949 91: 1950
Collectienummer: 786 (Dubbele) Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten, gelegen in de huidige provincie Flevoland 1951-1960 Inventarisnummers: 88 - 97 Register van overlijdens van Urk 1951-1960
88: 1951 89: 1952 90: 1953 91: 1954 92: 1955
93: 1956 94: 1957 95: 1958 96: 1959 97: 1960
Collectienummer: 787 (Dubbele) Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten, gelegen in de huidige provincie Flevoland 1961-1970 Inventarisnummers: 87 - 96 Register van overlijdens van Urk 1961-1970 87: 1961 88: 1962 89: 1963 90: 1964 91: 1965 92: 1966 93: 1967 94: 1968 95: 1969 96: 1970
Collectienummer: 788 (Dubbele) Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten, gelegen in de huidige provincie Flevoland 1971-1980 Inventarisnummers: 111 - 120 Register van overlijdens van Urk 1971-1980 111: 1971 112: 1972
0706-0707-0786-0787-0788_Overledenen gemeente Urk
4
Uitleg Een tienjarentafel is een alfabetische namenlijst van overledenen per gemeente per periode van tien jaar. U begint uw onderzoek in het overzicht van de tienjarige tafels. Hierin zoekt u in de juiste gemeente de juiste periode. Vervolgens ziet u een lijst met namen, gesorteerd op achternaam. Hierachter ziet u een aktenummer. Via de betreffende collectie- en inventarisnummer (zie hierboven) en het gevonden aktenummer komt u bij de juiste akte terecht. Al deze gegevens zijn ook te vinden op www.hetflevolandsarchief.nl, www.archieven.nl en www.wiewaswie.nl. LET OP! De datum welke vermeld staat is de aktedatum, het kan zijn dat de genoemde persoon eerder is overleden, vooral bij rechtsvermoedens van overlijden en overboord geslagen mensen. Zoekvoorbeeld 1: U zoekt het overlijden van Lubbert Hakvoort. U weet dat hij ergens in de jaren 1910-1919 op Urk is overleden. U gaat naar de tienjarentafel 1910-1919 en gaat op zoek naar Bakker, Albert. U vindt er twee. Vervolgens gaat u op zoek naar de betreffende akten. De overledenen van 1914 vindt u in inventarisnummer 86, die van 1918 in inventarisnummer 90. Zoek per jaar de betreffende akten op en u vindt vanzelf de Lubbert die u zoekt. U kunt natuurlijk ook op bovengenoemde websites kijken. Zoekvoorbeeld 2: U bent op zoek naar het overlijden Marijtje Woord. Zij zou zijn overleden op 7 februari 1945. U kunt dit overlijden niet vinden op www.wiewaswie.nl. Het kan zijn dat een achternaam anders is geschreven. U gaat op zoek naar de tienjarentafel van 1940-1949 en zoekt naar Woord. Daar staat ze niet bij, u kunt zoeken bij Woort, hier zult u haar wel vinden. Zoekvoorbeeld 3: U zoek het overlijden van Louwe Post. Volgens de verhalen in de familie zou hij zijn overleden in 1918, maar dat is niet te vinden. Blader nu alle tienjarentafels door en u vindt in de tienjarentafel 1940-1949 zijn overlijden, met de vermelding dat hij inderdaad is overleden in 1918. In WieWasWie vindt u zijn overlijden ook Let op! Houdt rekening met het
0706-0707-0786-0787-0788_Overledenen gemeente Urk
5
BURGERLIJKE STAND GEMEENTE URK OVERLEDENEN 1812 – 1819 Samengesteld maart 2015
0706-0707-0786-0787-0788_Overledenen gemeente Urk
6
Overledenen 1812 - 1819
Achternaam
Voornaam
Patroniem
Aktedatum
Jaar
Akte
Dubble
Dubbels
1 november
1816
21
Evert
Symonz
17 januari
1812
2
Jannetje
Gerrits
1 juli
1819
10
Klaas
Roelofs
5 november
1816
23
Lumme
Jacobs
1 november
1816
20
Truitje
Dubbels
17 januari
1812
1
Willemtje
Dubbels
12 november
1816
25
Willemtje
Lammerts
26 oktober
1816
13
Acvoort
Grietje
29 april
1815
2
Jelle
Tm
1 november
1816
19
Maretjen
Tiemmens
22 oktober
1816
11
Marretje
Tijmons
15 februari
1814
4
Neeltje
1 november
1816
22
Willemtje
Tiemens
22 oktober
1816
11
Asma
Albert
20 februari
1819
1
Jannetje
11 juni
1819
8
Swaantje
19 februari
1812
5
Baas, de
Grietje
Dubbels
6 oktober
1812
10
Bakker
Gerrit
23 oktober
1816
12
Jacobje
Geerts
23 mei
1817
1
Kobes
Pieters
24 januari
1815
1
Marretje
Alberts
9 november
1816
24
Barends
Lubbetje
Klaas
22 november
1818
8
Berg, van den
Marretje
Stevens
29 december
1812
12
Boer, de
Aaltje
6 november
1814
10
Jan
Okkesz
16 juli
1818
5
Klaas
21 oktober
1816
10
Meindert
31 oktober
1816
18
Borger
Anderies
29 oktober
1816
16
Camper
Jacob
Lubbertsz
4 april
1814
5
Hakvoort
Hendrik
28 juli
1818
6
Jaspers
Vrouwtje
9 februari
1816
2
Jilles
Harmpje
Pieters
20 oktober
1816
8
Kamper
Lijsebet
Klaas
26 november
1817
9
Kaptijn
Hermen
Teunis
29 september
1817
7
0706-0707-0786-0787-0788_Overledenen gemeente Urk
7
Achternaam
Voornaam
Patroniem
Aktedatum
Jaar
Akte
Klaas
Aaltje
Jelles
14 november
1816
27
Klaassen
Klaasje
Jacobs
2 juni
1817
2
Klakjen
Anna
21 augustus
1812
7
Koffeman
IJtjen
Alberts
7 mei
1819
5
Kompaan
Lammertje
28 september
1812
8
Koot
Hendrik
Jacobsz
24 juni
1819
9
Korf
Harmen
Frans
25 maart
1816
3
Jan
26 september
1818
7
Naatje
8 december
1819
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
Records 1 t/m 100
Records 101 t/m 200
Records 201 t/m 300
Records 301 t/m 400
Records 401 t/m 500
Records 501 t/m 600
Records 601 t/m 700
Records 701 t/m 800
Records 801 t/m 900
Records 901 t/m 1000
Records 1001 t/m 1100
Records 1101 t/m 1200
Records 1201 t/m 1300
Records 1301 t/m 1400
Records 1401 t/m 1500
Records 1501 t/m 1600
Records 1601 t/m 1700
Records 1701 t/m 1800
Records 1801 t/m 1900
Records 1901 t/m 2000
Records 2001 t/m 2100
Records 2101 t/m 2200
Records 2201 t/m 2300
Records 2301 t/m 2400
Records 2401 t/m 2500
Records 2501 t/m 2600
Records 2601 t/m 2700
Records 2701 t/m 2800
Records 2801 t/m 2900
Records 2901 t/m 3000
Records 3001 t/m 3100
Records 3101 t/m 3200
Records 3201 t/m 3300
Records 3301 t/m 3400
Records 3401 t/m 3500
Records 3501 t/m 3600
Records 3601 t/m 3700
Records 3701 t/m 3800
Records 3801 t/m 3900
Records 3901 t/m 4000
Records 4001 t/m 4100
Records 4101 t/m 4200
Records 4201 t/m 4300
Records 4301 t/m 4400
Records 4401 t/m 4500
Records 4501 t/m 4600
Records 4601 t/m 4700
Records 4701 t/m 4800
Records 4801 t/m 4900
Records 4901 t/m 5000
Records 5001 t/m 5100
Records 5101 t/m 5200
Records 5201 t/m 5300
Records 5301 t/m 5400
Records 5401 t/m 5500
Records 5501 t/m 5600
Records 5601 t/m 5700
Records 5701 t/m 5800
Records 5801 t/m 5900
Records 5901 t/m 6000
Records 6001 t/m 6100
Records 6101 t/m 6200
Records 6201 t/m 6300
Records 6301 t/m 6400
Records 6401 t/m 6500
Records 6501 t/m 6600
Records 6601 t/m 6700
Records 6701 t/m 6800
Records 6801 t/m 6900
Records 6901 t/m 7000
Records 7001 t/m 7100
Records 7101 t/m 7200
Records 7201 t/m 7300
Records 7301 t/m 7400
Records 7401 t/m 7500
Records 7501 t/m 7600
Records 7601 t/m 7700
Records 7701 t/m 7800
Records 7801 t/m 7900
Records 7901 t/m 8000
Records 8001 t/m 8100
Records 8101 t/m 8200
Records 8201 t/m 8300
Records 8301 t/m 8400
Records 8401 t/m 8500
Records 8501 t/m 8600
Records 8601 t/m 8700
Records 8701 t/m 8800
Records 8801 t/m 8900
Records 8901 t/m 9000
Records 9001 t/m 9100
Records 9101 t/m 9200
Records 9201 t/m 9300
Records 9301 t/m 9400
Records 9401 t/m 9500
Records 9501 t/m 9600
Records 9601 t/m 9700
Records 9701 t/m 9800
Records 9801 t/m 9900
Records 9901 t/m 10000
Records 10001 t/m 10100
Records 10101 t/m 10200
Records 10201 t/m 10300
Records 10301 t/m 10400
Records 10401 t/m 10500
Records 10501 t/m 10600
Records 10601 t/m 10700
Records 10701 t/m 10800
Records 10801 t/m 10900
Records 10901 t/m 11000
Records 11001 t/m 11100
Records 11101 t/m 11200
Records 11201 t/m 11300
Records 11301 t/m 11400
Records 11401 t/m 11500
Records 11501 t/m 11600
Records 11601 t/m 11700
Records 11701 t/m 11800
Records 11801 t/m 11900
Records 11901 t/m 12000
Records 12001 t/m 12100
Records 12101 t/m 12200
Records 12201 t/m 12300
Records 12301 t/m 12400
Records 12401 t/m 12500
Records 12501 t/m 12600
Records 12601 t/m 12700
Records 12701 t/m 12800
Records 12801 t/m 12900
Records 12901 t/m 13000
Records 13001 t/m 13100
Records 13101 t/m 13200
Records 13201 t/m 13300
Records 13301 t/m 13400
Records 13401 t/m 13500
Records 13501 t/m 13600
Records 13601 t/m 13700
Records 13701 t/m 13800
Records 13801 t/m 13900
Records 13901 t/m 14000
Records 14001 t/m 14100
Records 14101 t/m 14200
Records 14201 t/m 14300
Records 14301 t/m 14400
Records 14401 t/m 14500
Records 14501 t/m 14600
Records 14601 t/m 14700
Records 14701 t/m 14800
Records 14801 t/m 14900
Records 14901 t/m 15000
Records 15001 t/m 15100
Records 15101 t/m 15200
Records 15201 t/m 15300
Records 15301 t/m 15400
Records 15401 t/m 15500
Records 15501 t/m 15600
Records 15601 t/m 15700
Records 15701 t/m 15800
Records 15801 t/m 15900
Records 15901 t/m 16000
Records 16001 t/m 16100
Records 16101 t/m 16200
Records 16201 t/m 16300
Records 16301 t/m 16400
Records 16401 t/m 16500
Records 16501 t/m 16600
Records 16601 t/m 16700
Records 16701 t/m 16800
Records 16801 t/m 16900
Records 16901 t/m 17000
Records 17001 t/m 17100
Records 17101 t/m 17200
Records 17201 t/m 17300
Records 17301 t/m 17400
Records 17401 t/m 17500
Records 17501 t/m 17600
Records 17601 t/m 17700
Records 17701 t/m 17800
Records 17801 t/m 17900
Records 17901 t/m 18000
Records 18001 t/m 18100
Records 18101 t/m 18200
Records 18201 t/m 18300
Records 18301 t/m 18400
Records 18401 t/m 18500
Records 18501 t/m 18600
Records 18601 t/m 18700
Records 18701 t/m 18800
Records 18801 t/m 18900
Records 18901 t/m 19000
Records 19001 t/m 19100
Records 19101 t/m 19200
Records 19201 t/m 19300
Records 19301 t/m 19400
Records 19401 t/m 19500
Records 19501 t/m 19600
Records 19601 t/m 19700
Records 19701 t/m 19800
Records 19801 t/m 19900
Records 19901 t/m 20000
Records 20001 t/m 20100
Records 20101 t/m 20200
Records 20201 t/m 20300
Records 20301 t/m 20400
Records 20401 t/m 20500
Records 20501 t/m 20600
Records 20601 t/m 20700
Records 20701 t/m 20800
Records 20801 t/m 20900
Records 20901 t/m 21000
Records 21001 t/m 21100
Records 21101 t/m 21200
Records 21201 t/m 21300
Records 21301 t/m 21400
Records 21401 t/m 21500
Records 21501 t/m 21600
Records 21601 t/m 21700
Records 21701 t/m 21800
Records 21801 t/m 21817

Kenmerken

Datering:
1971-1980
Auteur toegang:
Centrale Archief Selectiedienst
Toelichting openbaarheid:
Register van geboorten: 100 jaar na geboorte; Register van huwelijken dan wel geregistreerde partnerschappen: 75 jaar en Register van overlijden: 50 jaar. Grondslag: BW I, art. 17a, lid 2. Per inv. nr. is de datum waarop de openbaarheid vervalt aangegeven. Het gehele archief wordt openbaar per 1 januari 2081.
Omvang in m.:
2,25
Auteur:
Centrale Archief Selectiedienst
Openbaarheid:
Niet openbaar