Skip to main content
Uw zoekacties: Consulentschappen in de provincie Flevoland van het Minister...
0951 Consulentschappen in de provincie Flevoland van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
beacon
 
 
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Andere toegang
Aanvraaginstructie
Citeerwijze
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging
Materiële verzorging
Openbaarheid
Verwant materiaal

Bewaarplaats van originelen

Beschikbaarheid van kopieën
Afgescheiden archiefmateriaal
Verwante archieven
Publicaties
Noten
1. Openluchtrecreatie; een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein openluchtrecreatie in de periode 1945-1996 (Den Haag 1998).
2.Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17555, nr. 33.
3. Ook de functie van Hoofd van de Landinrichtingsdienst werd opgeheven. Deze werd vervangen door een Inspecteur Landinrichting.
4. Beleidsvoornemen met betrekking tot het apparaat van de directie Natuur, Milieu en Faunabeheer, de directie Openluchtrecreatie en het Staatsbosbeheer in de provincies, 8 februari 1984, O&E 84/62.
5. Brief van de Secretaris-generaal aan de directeuren van het Ministerie van Landbouw en Visserij van 23 december 1986, met kenmerk K 5395.
6. Staatsalmanak 1989, S12.
7. Met rede gekaveld; een institutioneel onderzoek naar taken en handelingen van actoren op het terrein van de landinrichting, 1945-1993 (Den Haag 2000).
8. Beleidsbesluit voor de vestigingsplaatsen van de LNV regionale beleidsdirecties en de regiokantoren van de Dienst Uitvoering Regelingen, 30 juni 1994, PBV 94380.
9. O&E 89/340.
10. Wettelijk ingesteld: Stb. 1992, 619; Instellingswet in werking: Stb. 1993, 454; Aan de Stichting DLV werden, voor een tijdvak van 20 jaar, de onder de LNV-DLV berustende archiefbescheiden ter beschikking gesteld (art.6) LNV blijft zorgdrager voor de stukken uit de LNV periode.
11. www.dlv.nl

Kenmerken

Datering:
(1931) 1951-1989 (1990)
Omvang in m.:
8,625
Auteur toegang:
Doc-Direkt
Auteur:
Doc-Direkt
Openbaarheid:
Openbaar