Skip to main content
Uw zoekacties: Gemeente Lelystad, losse archiefbescheiden aangetroffen in h...
0995 Gemeente Lelystad, losse archiefbescheiden aangetroffen in het jaar 2014
beacon
 
 
Inleiding
In deze plaatsingslijst zijn alle archiefbescheiden opgenomen welke zijn aangetroffen in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van de gemeente Lelystad in het jaar 2014. Het betreft uitsluitend archiefbescheiden van de gemeente Lelystad zelf of van diens rechtsvoorgangers of welke betrekking hebben op de gemeente Lelystad. De bescheiden zijn aangetroffen in het jaar 2014 en zijn door ondergetekenden beschreven in deze inventaris.
Indien mogelijk wordt er bij de afzonderlijke archiefbescheiden verwezen naar andere archieven van de gemeente Lelystad welke berusten in de gemeentelijke archiefbewaarplaats van de gemeente Lelystad. De verwijzing is als volgt: Erfgoedcentrum Nieuw Land (NLE), collectienr., naam van het archief, inv. nr.
In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, het belang van de Staat of zijn bondgenoten en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden is de openbaarheid van inventarisnummers 6 en 7 beperkt. De beperking van de openbaarheid vervalt twintig (20) jaar na sluiting van de bovenstaande inventarisnummers. Dit resulteert in het volgende:
Inv. nr.; Periode; Openbaar per
6; 1994-2001; 01-01-2022
7; 1995; 01-01-2016.
De overige inventarisnummers zijn geheel openbaar.
Het archief is verpakt in twintig standaard archiefdozen (2,5 m.).
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1955-2010
Auteur toegang:
Engbers, K.A.M. en L. Kutschruiter-Loman
Toelichting openbaarheid:
Inv. nr. 6 openbaar per 1 januari 2022. Geheel archief per 1 januari 2022 openbaar.
Omvang in m.:
2,5
Auteur:
Engbers, K.A.M. en L. Kutschruiter-Loman
Openbaarheid:
Deels openbaar