Skip to main content
Uw zoekacties: Waterschap Zuiderzeeland
0047 Waterschap Zuiderzeeland
beacon
 
 
Geschiedenis van de archiefvormer
Het waterschap Zuiderzeeland is het waterschap in de provincie Flevoland en een klein gebied in Overijssel en Friesland. Het werkgebied omvat ook twee meren (Vollenhovermeer en Kadoelermeer).

Op 1 januari 2000 is het waterschap ontstaan uit een fusie tussen het waterschap Noordoostpolder en het heemraadschap Fleverwaard. Ze kreeg ook klein deel van het grondgebied dat in beheer was bij waterschap Groot Salland.

Het waterschap beheert het water in de polders in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en de Noordoostpolder. Ook de Blokzijler Buitenlanden (provincie Overijssel) en de woonwijk Lemstervaart (gemeente Friese Meren, provincie Friesland) horen bij het beheergebied van het waterschap.

Voor dit gehele gebied zorgt Waterschap Zuiderzeeland dat het water op een vooraf vastgesteld niveau blijft, onderhoudt het de dijken, vaarten en tochten, bewaakt het de waterkwaliteit en zuivert het afvalwater afkomstig van inwoners en bedrijven.

Daarnaast heeft het waterschap het beheer over gemalen, ondergemalen stuwen en een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Het gebied omvat:
•150.000 hectare land;
•100.000 hectare water;
•265 kilometer dijken;
•1.200 kilometer vaarten en tochten;
•5.000 kilometer sloten;
•390.000 inwoners;
•7 hoofdgemalen;
•5 ondergemalen;
•62 rioolgemalen en
•365 stuwen;
•5 afvalwaterzuiveringsinstallaties.

De hoofdgemalen zijn:
•Gemaal Vissering (Urk);
•Gemaal Buma (Lemmer/Rutten);
•Gemaal Smeenge (Kraggenburg);
•Gemaal Wortman (Lelystad);
•Gemaal De Blocq van Kuffeler (Almere);
•Gemaal Lovink (Harderwijk) en
•Gemaal Colijn (Ketelhaven).

De Hoge en Lage vaarten in de Oostelijk en Zuidelijk Flevoland staan in open verbinding met elkaar, waardoor ze een gemeenschappelijke waterhuishouding hebben.
Na samenvoeging van de waterschappen eind 1999 is de nieuwe organisatie gestart met 192 fte. In 2015 stond de teller op 250 fte.
Geschiedenis van het archief
Het waterschap beschikte over een archiefverordening, vastgesteld in 1999 met wijzigingen in 2005.

Op regelmatige basis hebben er vernietigingen vanuit het archief plaatsgevonden gevoed door de geldende selectielijsten.

Vanaf 1 maart 2015 is het waterschap overgegaan op volledig digitaal werken. Vanaf deze tijd zijn er geen fysieke dossiers meer in de organisatie.
Verantwoording van de inventarisatie
Omvang en periode
Ordening
Selectie ter vernietiging
Materiële verzorging
Openbaarheid
Citeerwijze
Inventaris

Kenmerken

Datering:
(1991) 2000-2014 (2015)
Omvang in m.:
94,125
Auteur toegang:
Wildenbeest, K. en K.A.M. Engbers
Data-eigenaar:
Het Flevolands Archief
Toelichting openbaarheid:
De openbaarheid staat bij de afzonderlijke stukken vermeld.
Openbaarheid:
Deels openbaar
Geen resultaat gevonden  
Uw zoekterm komt niet voor in deze archieftoegang.