Skip to main content
Uw zoekacties: Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, addenda archi...
0741 Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders, addenda archiefblokken 1955-1971 en 1972-1979
beacon
 
 
Inleiding
In 1993 is begonnen met de inventarisatie van het algemene deel van het archief van het openbaar lichaam. Het archief is toen in drie, ongeveer even grote stukken verdeeld die door verschillende personen in een relatief korte periode zouden kunnen worden geïnventariseerd. De scheiding tussen de drie gedeelten werd gebaseerd op twee caesuren in de geschiedenis van het openbaar lichaam, te weten de gemeentewording van Dronten per 1 januari 1972 en de gemeentewording van Lelystad per 1 januari 1980.
De inventarissen van de archiefbescheiden uit de eerste twee perioden (1955-1971 en 1972-1979) zijn in 1994 gereedgekomen. De volledige titels van deze inventarissen luiden:
S.W. Blancke, Inventaris van het archief van het Openbaar Lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" 1955 (1942)-1971 (1985) (Lelystad 1994)
G.J. Wieten, Inventaris van het archief van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders 1972-1979 (Lelystad 1994).Tijdens de inventarisatie van het derde en laatste stuk van het archief, over de periode 1980-1995, werden diverse stukken aangetroffen uit de periode vóór 1980, die abusievelijk niet in de genoemde inventarissen van Blancke en Wieten waren opgenomen. Deze stukken zijn in de onderhavige lijst met Addenda opgenomen. De volgorde van de stukken is gebaseerd op de Basisarchiefcode.
Betreffende de geschiedenis van het openbaar lichaam 'Zuidelijke IJsselmeerpolders' en het gevormde archief zij verwezen naar de inleiding van de inventaris van het archief over de periode 1980-1995.
Bijlage I Concordantielijst van classificatienummer naar inventarisnummer
-1.755.22 -- 23
-1.755.22 -- 24
-1.777.2 -- 27
-1.777.2 -- 28
-1.777.26 -- 26
-1.777.674 -- 25
-1.778.535 -- 29
-1.778.545 -- 30
-1.784 -- 31
-1.792 -- 32, 33
-1.811.122.3 -- 35
-1.811.123.1 -- 34
-1.813.14 -- 36
-1.824 -- 37
-1.824.1 -- 38
-1.848.423 -- 40
-1.851 -- 43
-1.851 06 -- 44
-1.851.2/3 04.5 -- 41
-1.851.2A/B 02.1 -- 42
-1.855.2 -- 45
-1.855.66 -- 39
-2.07.11 -- 1
-2.07.151 -- 3
-2.07.153 -- 2
-2.07.351.14 -- 4
-2.07.351.31 -- 7
-2.07.351.31 -- 8
-2.07.352 -- 5
-2.07.352.3 -- 12
-2.07.354.1 -- 9
-2.07.531 -- 15
-2.07.533 -- 13
-2.07.533 -- 17
-2.07.54 -- 14, 16
-2.08 -- 18
-2.08.23 -- 19
-2.08.23 -- 20
-2.08.244 -- 22
-2.08.48 -- 21
P 07.11 -- 10
P 07.354.1 -- 6
SZ 07 -- 11
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1955-1979
Omvang in m.:
0,75
Auteur toegang:
Dekker, A.M.
Auteur:
Dekker, A.M.
Openbaarheid:
Deels openbaar
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.