Skip to main content
Uw zoekacties: Waterschap Noordoostpolder
0779 Waterschap Noordoostpolder
beacon
 
 
Geschiedenis van de archiefvormer
Door de vorming van de provincie Flevoland waaronder de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde, moest ook de taak van de waterzorg worden geregeld. Dit is in eerste instantie bewerkstelligd door de vorming van het waterschap Noordoostpolder en het waterschap Zuidelijke IJsselmeerpolders.
De heemraden van het waterschap Noordoostpolder werden op 27 maart 1986 door de Commissaris van de Koningin beëdigd.
Het waterschap Noordoostpolder was een zogenaamd kwantiteitswaterschap, de taken waren alleen gericht op het op peil houden van het water. De kwaliteit van het water werd beheerd door het Zuiveringsschap West-Overijssel. Daartoe heeft men de beschikking over de volgende kunstwerken:
1. Gemalen:
- Buma, gelegen te Rutte;
- Smeenge, gelegen te Kraggenburg en
- Vissering, gelegen te Urk.
Bij de renovatie van het gemaal Vissering is besloten de dieselmotoren te vervangen door gasturbines. Daarnaast werd er ook gekeken naar een zo effectief mogelijke inzet van deze motoren aangezien ze buiten de inzet voor bemalingsactiviteiten niets hoeven te doen. Het gemaal Vissering kan dan ook worden aangemerkt als een kleine elektriciteitscentrale, uniek in Nederland. De opgewekte elektriciteit wordt tegen een vergoeding teruggeleverd aan het net. De warmte die hierbij vrijkomt wordt middels een buizenstelsel naar het nabijgelegen industrieterrein getransporteerd. Deze restwarmte wordt verkocht aan bedrijven op het terrein. De warmte wordt onder meer gebruikt voor productieprocessen, ruimteverwarming en koeling via warmteabsorptiemachines.

2. Sluizen:
- Marknessersluis en
- Urkersluis.
Daarnaast nog ondergemalen en een groot aantal stuwen.
In 1986 werd begonnen met 55 fte, dat was gegroeid tot 64,12 fte in 1999.
Verantwoording van de inventarisatie
Omvang en periode
Ordening
Selectie ter vernietiging
Materiële verzorging
Openbaarheid
Citeerwijze
Inventaris

Kenmerken

Datering:
(1941) 1986-1999 (2004)
Auteur:
Wildenbeest, K. en K.A.M. Engbers
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.