Skip to main content
Uw zoekacties: Gemeente Lelystad, persoonskaarten
0586 Gemeente Lelystad, persoonskaarten
beacon
 
 
Geschiedenis van de archiefvormer
In deze inventaris is het persoonskaartenarchief van de gemeente Lelystad over de periode 1994 beschreven.
Voor een historische inleiding inzake de gemeente Lelystad, zie de inventaris van het de archief van de gemeente Lelystad over de periode (1954) 1980-1989 (2006). *  Het archief van de gemeente Lelystad over deze periode berust bij het Erfgoedcentrum Nieuw Land. * 
Geschiedenis van het archief
De persoonskaart was een onderdeel van de bevolkingsregistratie in Nederland tussen 1938 en 30 september 1994. Een persoonskaart bevat gegevens van één persoon; als dat een gezinshoofd is, staan ook de inwonende kinderen op de kaart. De kaart werd bijgehouden door de gemeente Lelystad en aldaar bewaard. Na overlijden ging de kaart eerst naar het Centraal Bureau voor de Statistiek en daarna naar het Centraal Bureau voor Genealogie.
Op een persoonskaart staan in het algemeen de volgende gegevens:
- Nummer van de geboorteakte en datum van overname van de gegevens daarvan op de kaart;
- Relatie tot het gezinshoofd;
- Achternaam;
- Voornamen;
- Geboortedatum en -plaats;
- Nationaliteit;
- Religie;
- Namen, geboortedata en -plaats van beide ouders;
- Naam van de huwelijkspartner;
- Geboortedatum en -plaats van de huwelijkspartner;
- Datum en plaats van het huwelijk;
- Datum, plaats en reden van beëindiging van het huwelijk (O: overlijden en S: scheiding);
- Woonadressen en
- Datum en plaats van overlijden (of van vertrek uit Nederland).
Op de kaart van een gezinshoofd werden daarnaast voor elk inwonend kind de volgende gegevens vermeld:
- Achternaam en voornamen;
- Geboortedatum en -plaats;
- Verhouding tot het gezinshoofd (zoon / dochter / stiefzoon / stiefdochter) en de
- Datum en wijze van verlaten van het gezin (H: huwelijk; A: afvoeren c.q. vertrek en O: overlijden).
De gegevens zijn in de meeste gevallen met een typemachine op de kaart gezet. De gegevens over het verlaten van het gezin door een kind werden vaak met de hand geschreven op de kaart.
Het persoonskaartenarchief is gevormd door de gemeente Lelystad tot en met 30 september 1994. Per 1 oktober 1994 is de persoonskaart vervangen door een geautomatiseerd systeem, namelijk de persoonslijst van de Gemeentelijke Basisadministratie. Het persoonskaartenarchief van de gemeente Lelystad bestaat uit een origineel en een archiefexemplaar, zijnde een kopie. De originele persoonskaarten bevatten alle personen die op 30 september 1994 woonachtig waren in de gemeente Lelystad. Bij het verhuizen van een persoon werd de persoonskaart opgestuurd naar de nieuwe gemeente van vestiging. De gemeente Lelystad kopieerde de persoonskaart en hield een eigen kopie-exemplaar achter.
Verantwoording van de inventarisatie
Omvang en periode
Ordening
Selectie ter vernietiging
Materiële verzorging
Openbaarheid
Citeerwijze
Inventaris

Kenmerken

Datering:
1994
Auteur:
Engbers, K.A.M.
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.