Skip to main content
Uw zoekacties: (Dubbele) Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente...

0786 (Dubbele) Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten, gelegen in de huidige provincie Flevoland

beacon
 
 
Archiefblokgegevens
Archiefbloknummer: 128.2
Aarchiefbloknaam: Burgerlijke Stand Flevoland
Begin-/eindjaar: 1951 - 1960.
Aanvraaginstructie
De originele archiefstukken, beschreven in deze inventaris, kunnen in de studiezaal van het Nationaal Archief ter raadpleging worden aangevraagd met de aldaar aanwezige terminals.
nummer toegang: 128.2 (punten ook intikken!)
inventarisnummer:…(dit is het nummer uiterst links van de beschrijving).
Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het geraadpleegde archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met de verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Rijksarchief in Flevoland, het archief B.S. Flevoland 1951 - 1960 inventarisnr. …
VERKORT:
RAFL, B.S. Flevoland 1951 - 1960 inventarisnr. …
Inleiding
Begrip burgerlijke stand
Invloed van de Franse bezetting
Soorten registers van de burgerlijke stand
Toegangen op de registers
Kennisgevingen van latere vermeldingen en kantmeldingen in de registers
Openbaarheid van de registers
Verantwoording van de bewerking
Opdrachtgever van de bewerking was de Centrale Justitiële Documentatie (CJD) van de Directie Rechtspleging van het Ministerie van Justitie. De dubbelen werden geleverd vanuit de centrale archiefbewaarplaats te Schaarsbergen.
Er is niet geselecteerd ter vernietiging, dus alle aangeleverde archiefbestanddelen zijn bewaard, materieel verzorgd en door beschrijving toegankelijk gemaakt. De omvang van het blok Burgerlijke Stand Flevoland 1951-1960 is 1,625 meter.
Na bewerking en inventarisatie zijn de bestanden en de toegang daarop overgebracht naar het Rijksarchief in Flevoland te Lelystad.
De indeling van de toegang op de dubbelen van de burgerlijke stand in de provincie is per blok, in dit geval blok 1951-1960, vervolgens op rubriek (registers op geboorten, registers op huwelijken en echtscheidingen, registers op overlijden, tienjaarlijkse/vijfjaarlijkse klappers op voornoemde registers en kennisgevingen van latere vermeldingen) en binnen de rubriek alfabetisch op gemeentenaam en tenslotte per gemeente chronologisch op jaar.
Handleiding voor de gebruiker van bepaalde archiefbestanddelen
Inleiding
Raadpleging van archiefbestanddelen
Registers en de akten die ze bevatten
Tienjaarlijkse tafels of alfabetische indices of klappers op de registers
Kennisgevingen van latere vermeldingen
Praktijkvoorbeeld

Kenmerken

Datering:
1951-1960
Auteur toegang:
Centrale Archief Selectiedienst
Toelichting openbaarheid:
Register van geboorten: 100 jaar na geboorte; Register van huwelijken dan wel geregistreerde partnerschappen: 75 jaar en Register van overlijden: 50 jaar. Grondslag: BW I, art. 17a, lid 2. Per inv. nr. is de datum waarop de openbaarheid vervalt aangegeven. Het gehele archief wordt openbaar per 1 januari 2021.
Omvang in m.:
1,625
Auteur:
Centrale Archief Selectiedienst
Openbaarheid:
Deels openbaar
Geen resultaat gevonden  
Uw zoekterm komt niet voor in deze archieftoegang.