Skip to main content
Uw zoekacties: Heemraadschap Fleverwaard
0780 Heemraadschap Fleverwaard
beacon
 
 
Geschiedenis van de archiefvormer
Door de vorming van de provincie Flevoland waaronder de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde, moest ook de taak van de waterzorg worden geregeld. Dit is in eerste instantie bewerkstelligd door de vorming van het waterschap Noordoostpolder en het waterschap Zuidelijke IJsselmeerpolders.
De heemraden werden op 27 maart 1986 door de Commissaris van de Koningin beëdigd.
Het eerste bestuur van het waterschap heeft als eerste daad besloten een naamgevings- en wapencommissie in te stellen die alras de naamswijziging tot Heemraadschap Fleverwaard zou voorstellen en zo geschiedde.
De taak van het Heemraadschap Fleverwaard werd in 1986 bepaald tot de zorg voor de waterkeringen, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer (ca 100.000 ha.). Ook de muskusrattenbestrijding - wettelijk gezien een provinciale verantwoordelijkheid - wordt op grond van een met de provincie gesloten overeenkomst door het Heemraadschap Fleverwaard uitgevoerd.
Het waterkwaliteitsbeheer in de Zuidelijke IJsselmeerpolders werd uitgevoerd door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en de gemeente Dronten en Lelystad.
Vanaf 22 oktober 1986 is het Heemraadschap Fleverwaard verantwoordelijk voor het waterstaatkundig beheer in hun gebied, na een woelige en spannende periode van voorbereiding.
Het eerste college van dijkgraaf en heemraden, december 1987, was als volgt samengesteld:
Mr. O. van der Heide, dijkgraaf;
Joh. Panman, plaatsvervangend dijkgraaf;
W.P. Boer, heemraad;
Ir. H. van Dord, heemraad;
Ir. B. Poppers, heemraad;
W.J. Twisk, heemraad en
H.Th.M. van Wijk, heemraad.
De huisvesting van het Heemraadschap Fleverwaard vanaf 1986 was in het pand “Zijpestein”. Dit werd gehuurd van de gemeente Lelystad. In eerste instantie alleen de vijfde etage. Vanaf 1987 werden dit zes etages. In juli 1990 werd het pand eigendom van het Heemraadschap Fleverwaard.
In 1987 is het aantal formatieplaatsen binnen de organisatie 78,25 fte. Dit is gegroeid naar 128 fte in 1999.
Het aantal inwoners van het zorggebied steeg van 143.000 in 1986 naar 207.000 in 1999.
Het Heemraadschap Fleverwaard heeft de zorg over 160 km. dijken en 540 km. aan watergangen. Daartoe heeft men de beschikking over de volgende kunstwerken:
1. Gemalen:
- De Blocq van Kuffeler, gelegen aan het Oostvaardersdiep tussen Almere en Lelystad;
- Wortman, gelegen ter hoogte van Lelystad Haven;
- Lovink, gelegen bij de Harderhaven en
- Colijn, gelegen bij de Ketelhaven.

2. Afvalwaterzuiveringsinstallaties:
- Almere;
- Biddinghuizen;
- Dronten;
- Lelystad;
- Swifterbant en
- Zeewolde.
Daarnaast nog drie ondergemalen en twee keersluizen en een groot aantal stuwen.
Dankzij de grote inspanningen van het doorspoelen van de watergangen en het besluit geen gecreosoteerd hout toe te passen in de beschoeiingen heeft ertoe bij gedragen dat de waterkwaliteit sterk verbeterd is.
Geschiedenis van het archief
Op 7 maart 1988 is de Archiefverordening vastgesteld samen met het Besluit post- en archiefzaken. Naast het archief en de registratuur was ook het beheer en onderhoud van de bibliotheek centraal geregeld. Vanaf 1994 zijn er verklaringen van vernietiging archiefbescheiden in het archief aanwezig.
Verantwoording van de inventarisatie
Omvang en periode
Ordening
Selectie ter vernietiging
Materiële verzorging
Openbaarheid
Citeerwijze
Inventaris

Kenmerken

Datering:
(1983) 1986-1999 (2005)
Omvang in m.:
32,625
Auteur toegang:
Wildenbeest, K. en K.A.M. Engbers
Auteur:
Wildenbeest, K. en K.A.M. Engbers
Openbaarheid:
Deels openbaar
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.