Skip to main content
Uw zoekacties: Dienst der Zuiderzeewerken / Directie Zuiderzeewerken en taa...
0947 Dienst der Zuiderzeewerken / Directie Zuiderzeewerken en taakvoorgangers van Rijkswaterstaat, aanvulling
beacon
 
 
Beschrijving van het archief
Naam archiefblok: Directie Zuiderzeewerken en taakvoorgangers van Rijkswaterstaat
Periode: 1947-1994 merendeel 1969-1981
Archiefbloknummer: 947
Omvang: 2,5 meter meter;96 inventarisnummers.
Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften
Archiefbewaarplaats: Nieuw Land Erfgoedcentrum, Lelystad
Archiefvormers: Rijkswaterstaat, Directies Noord-Holland en Gelderland
Samenvatting van de inhoud van het archief: De inhoud van dit archief bestaat uit vergunningen voor bijvoorbeeld baggerwerkzaamheden en het winnen van zand, nota's betreffende tracé's, het opstellen van overeenkomsten, correspondentie, kaarten, ontwerpen, bestek en voorwaarden, structuurschema's, rapportages en boorstaten van grondboringen binnen het jurisdictiegebied IJsselmeer en Markermeer. De dienst werd in 1919 opgericht op basis van de wet van 1918 tot afsluiting en gedeeltelijke inpoldering van de Zuiderzee. Hij was belast met de uitvoering van de opeenvolgende werken. In 1977 werd de naam van de dienst gewijzigd in Directie Zuiderzeewerken van de Rijkswaterstaat. De Directie Zuiderzeewerken ging in 1989 samen met de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders op in de reguliere Directie Flevoland van de Rijkswaterstaat.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen: Er zijn geen openbaarheidsbeperkingen.
Beperkingen aan het gebruik: Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens auteursrecht.
Materiële beperkingen: Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat.
Andere toegang: Voor dit archief is geen andere toegang beschikbaar.
Aanvraaginstructie: Archief stukken kunnen worden aangevraagd of gereserveerd via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief te Den Haag. U dient daarbij de volgende gegevens in te vullen:
1. uw bezoekersnummer,
2. uw tafelnummer,
3. het nummer van de toegang van het archief (ook de puntjes overnemen), nl.: ,
4. en het inventarisnummer, het oranje nummer voor de beschrijving van de archief stukken.
Reserveren kunt u ook on-line door gebruik te maken van het digitale reserveringsformulier.
Citeerinstructie: Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Volledig:
Nationaal Archief, Den Haag, Directie Zuiderzeewerken en taakvoorgangers van Rijkswaterstaat (1947) 1969-1981 (1994), nummer toegang RWS Zuiderzee, inventarisnummer ...
Verkort:
NL-HaNA, ZZW, RWS Zuiderzee, inv.nr. ...
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
De verwerving van het archief
Inhoud en structuur van het archief
Inhoud
Selectie en vernietiging
Aanvullingen
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
Verwant materiaal
Bewaarplaats van originelen: Niet van toepassing
Beschikbaarheid van kopieën: Het archief bevat geen inventarisnummers die in kopievorm beschikbaar zijn.
Afgescheiden archiefmateriaal: Niet van toepassing
Verwante archieven: Niet van toepassing
Publicaties: Er bestaan geen relevante publicaties.
Bijlagen
Geen bijlagen.
Ordeningsplan: Er is geen ordeningsplan.

Kenmerken

Datering:
(1947) 1969-1981 (1994)
Auteur:
PWAA
Gevonden archiefstukken
Uw zoekterm komt voor in de titel en/of de kenmerken van deze archieftoegang.