Skip to main content
0786_073
Openbaar Lichaam "De Noordoostelijken Polder", overlijdensakten
Licentie:
Wijzigingsdatum toegang:
18-02-2022
Wijzigingsdatum dataset:
20-02-2022
Data-eigenaar:
Het Flevolands Archief
Verstrekker:
Het Flevolands Archief