Skip to main content

Over ons

Het Flevolands Archief is een van de 12 Regionaal Historische Centra in Nederland en is gevestigd in Lelystad. De basis van het archief wordt gevormd door de archieven van het Zuiderzeeproject, de grootste polder ter wereld en één van de grootste waterbouwkundige projecten die ooit zijn uitgevoerd door het Rijk. Deze werkzaamheden zijn veelal vastgelegd op foto of film, wat resulteert in een prachtige beeldcollectie.

HFA bewaart het geheugen van de provincie Flevoland in archieven en verschillende collecties. In het archief vindt u tekeningen, foto's, kranten, boeken en archieven over de geschiedenis van Flevoland.

Het Flevolands Archief is een openbaar lichaam en is samenwerkingspartner voor diverse overheidsorganen. Dit zijn het Rijk, de Provincie Flevoland, de  gemeenten Dronten, LelystadUrk en Zeewolde en het waterschap Zuiderzeeland.

Kinderwagens voor het consultatiebureau in Emmeloord (Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Potuyt, 1950)

Verleden & heden

Flevoland is de jongste provincie van Nederland en daarmee beheert Het Flevolands Archief een jong archief, maar de oudste archieven dateren van ver voor de provinciewording. Van de eilanden Urk en Schokland is veel materiaal bewaard gebleven. Belangrijke onderwerpen in de collectie zijn waterbeheersing, architectuur, kunst in de openbare ruimte en ruimtelijke ontwikkeling. Onze archieven zijn daarmee niet alleen te gebruiken voor historisch onderzoek maar ook voor het ontwikkelen van nieuwe plannen.

HFA verzamelt ook archieven van particulieren. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven, verenigingen en stichtingen die in een plaats of in de provincie een belangrijke rol hebben gespeeld.

Het mechanisch oogsten van suikerbieten (Directie van de Wieringermeer, T. Hiemstra)

De Missie van Het Flevolands Archief

Bij HFA ervaar je hoe het unieke leven op het jongste stukje Nederland is ontstaan, zich ontwikkelt en hoe we dit voor de toekomst op een vernieuwende en verbindende manier vastleggen en delen.

Onze Visie

Volledige collectie en archieven digitaal Dynamisch, constant in beweging Zoveel mogelijk mensen virtueel bereiken met onze collecties, met huidige én toekomstige technieken

Samen vernieuwen en verbinden,
vastleggen en delen

Onze kernwaarden

Verbinding en samenwerking

Betrouwbaarheid en authenticiteit

Ontwikkeling, innovatie en toekomstbestendigheid

Welbevinden voor iedereen: gezondheid en geluksgevoel

Bestuur en medewerkers

Het Flevolands Archief is vanaf 1 januari 2021 een zelfstandige organisatie. Tot deze datum werd er samengewerkt met het Utrechts Archief. De organisatie bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en de werkorganisatie. Het algemeen bestuur bestaat uit 7 leden die aangewezen worden door de deelnemers. Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden, die ook lid zijn van het algemeen bestuur. De werkorganisatie wordt aangestuurd door de directeur. Naast de directeur zijn er archivarissen, een studiezaalmedewerker en medewerkers met bedrijfsvoeringstaken werkzaam.

Diensten

Archiveren

Het Flevolands Archief voert de wettelijke archieftaken uit voor de samenwerkingspartners het Rijk, de Provincie Flevoland, de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde en het waterschap Zuiderzeeland.

Wij verzamelen ook archieven van particulieren (personen en organisaties) die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Flevoland.

Aansluiten aan het e-Depot

Als overheid gaat ook u steeds digitaler werken. Uw digitale vergunningen, besluiten en databases moeten bewaard worden.

Met het e-Depot kan digitale informatie volgens de wettelijke eisen worden beheerd. Deze is zo ook in de verre toekomst nog leesbaar, toegankelijk en authentiek.

Studiezaal

U kunt onze archieven inzien in de studiezaal. Een bezoek is gratis. Neem bij een bezoek aan de studiezaal uw legitimatiebewijs mee.

De studiezaal is geopend van dinsdag tot en met donderdag van 13.00 tot 17.00 uur.