Skip to main content

Diny Kaptein

24 januari 2024

Donderdag 18 januari overleed onze vrijwilligster Diny Kaptein. Zij was al 20 jaar als vrijwilligster aan het archief verbonden. Eerst bij Nieuw Land Erfgoedcentrum en later bij Het Flevolands Archief. Een van haar projecten was het omnummeren van de omvangrijke collectie dia’s van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Hierdoor was het mogelijk om de dia’s veel makkelijker terug te vinden, waardoor onze dienstverlening een stuk kon verbeteren. Wij herinneren haar als een lieve persoon die altijd complimenten gaf en onder haar ingetogenheid ook een kleurrijke laag had.

Ander nieuws