Skip to main content

HFA ondertekent met de RHC's en OCW convenant

2 februari 2024

Op donderdag 1 februari onderstreepte de staatssecretaris van OCW, mevrouw Fleur Gräper-Van Koolwijk, in de Janskerk in Haarlem, samen met de Algemeen Rijksarchivaris en de voorzitters van 10 Regionale Historische Centra (RHC), het voornemen om langdurig te blijven samenwerken voor het behoud en beheer van de archieven die de RHC’s onder zich hebben. Namens Het Flevolands Archief ondertekende onze voorzitter, de heer Sjaak Kruis Dit doen we in een nieuwe vorm, waarbij de rijksoverheid zodra de nieuwe Archiefwet in werking treedt geen deel meer uitmaakt van de diverse gemeenschappelijke regelingen maar wel inhoudelijk en financieel betrokken blijft bij de RHC’s.

De RHC’s zijn sinds enkele decennia dé centrale plek waar lokale, regionale en rijksarchieven samenkomen en geven daarmee een rijk en belangrijk beeld van de Nederlandse geschiedenis. Zij zijn in de afgelopen jaren uitgegroeid tot stabiele en toegankelijke centra voor zowel de professional als voor het brede publiek.

Met RHC Tresoar worden aparte afspraken gemaakt vanwege bijzondere verplichtingen die het rijk heeft voor de Friese taal en cultuur.

We zijn samen van ver gekomen en hebben er voor gezorgd dat nu in iedere provincie een mooie, toegankelijke locatie is om van ons geschreven erfgoed te genieten en te leren. De staatssecretaris is er van overtuigd dat de Regionale Historische Centra met deze lichtere, maar niet minder betrokken vorm van samenwerking, nog vele mooie jaren voor zich hebben.

Ander nieuws