Skip to main content

Toegankelijk maken

5 juni 2023

Archieven en collecties zijn dé manier om het verleden te ontdekken. Deze archieven en collecties moeten wel toegankelijk zijn voor het publiek. Dat is helaas niet altijd het geval. 

Ook bij Het Flevolands Archief zagen we een achterstand. Daarom startten wij in 2022 het project Toegankelijk maken Flevolandse Bronnen. Hierin worden de tot nu toe onbeschreven archieven en collecties van overheden (Rijk, provincie, waterschap en de gemeenten) en van particulieren toegankelijk gemaakt. Zo maakt Het Flevolands Archief onderzoek mogelijk, nu én in de toekomst.

Andere projecten