Skip to main content

Zuiderzeesteunwet, het verhaal van: Andries en Albert Jansen

Andries Jansen uit Harderwijk, geboren op 7 maart 1907 vult op 6 augustus 1927 een aanvraagformulier in voor hulp bij het vinden van werk. Op het dossier staat de geboortedatum 17-03-1907, de 1 van 17 is doorgehaald. De 20-jarige Andries schrijft in het formulier dat hij vanaf september 1918 als vissersknecht bij de Weduwe Jansen in Harderwijk werkte. Bijna een jaar later wordt hij tot pontknecht benoemd bij het Moerdijkse Veer. Na twee weken zegt hij op. Hij vindt zichzelf ongeschikt voor dit werk.

Peildatum

In april 1936 wil Andries van de Rijksdienst ter Uitvoering van de Zuiderzeesteunwet een toeslag op het bedrijfsinkomen. Hij is visknecht bij zijn vader op de HK 23 en verdient 3 gulden per week. Door de afsluiting worden hem 15 gulden aan wekelijkse inkomsten onttrokken! Eind april ontvangt Jansen de afwijzing van de Rijksdienst: “U vond op 25 juli 1918 geen hoofdmiddel van bestaan in de visserij op de Zuiderzee." Hij laat het er niet bij zitten. In een brief aan de Minister van Waterstaat schrijft hij, dat hij sinds april 1917 als vissersknecht werkzaam is. Hij schrijft: ‘Er zijn valse inlichtingen of mededeling gegeven.’ Zijn bezwaar wordt behandeld, maar weer afgewezen.

Eendenfokker  

In hetzelfde dossier zit ook een afwijzingsbrief waarin de naam Albert Jansen genoemd wordt, de geboortedatum is 17 maart 1907. Albert vraagt in 1938 hulp bij het vinden van werk als corveeër bij de militairen. Die hulp zal hem worden verleend, belooft de Rijksdienst. Een maand later schrijft Albert, dat hij een eendenbedrijfje heeft gekocht. Hij vraagt of de Rijksdienst zijn verzoek bij de Centrale voor Eieren en Pluimvee om in aanmerking te komen voor de aanschaf van 600 jonge vrouwelijke eenden ondersteunen. Zijn eenden zijn “wat oud”. Onberaden, onjuist, op onvoldoende grondslag, daarmee kwalificeert de Rijksdienst de loopbaanverandering van Albert. Hij krijgt geen steun. 

Is Albert Jansen dezelfde als Andries Jansen? Zijn beide mannen door elkaar gehaald vanwege een administratieve fout? Het lijkt of geboortedatums en adressen verwisseld zijn. Het mysterie blijft.