Skip to main content

Zuiderzeesteunwet, het verhaal van: Lucas Molenaar

Lucas Molenaar is als zoon van een visser in dienst bij zijn vader. Ook hij heeft daarom recht op steun. Hij vraagt geld om een opleiding te volgen tot fietsenmaker. Omdat hij tijdens de opleiding geen loon ontvangt krijgt hij voor een half jaar een tegemoetkoming van fl 10,00 per week. Na afloop van dat halve jaar wordt aangenomen dat Lucas zoveel zal kunnen verdienen dat er eventueel een lager bedrag zal kunnen worden toegekend.